World Landscape Architecture (WLA) جوایز سالانه‌ی بین‌المللی معماری منظر است که بین نوامبر تا مارس برگزار می‌شود و به دنبال تجلیل از معماران منظر در سراسر جهان به دلیل کار برجسته‌شان و ترویج این حرفه در سراسر آن است. این جوایز برای به رسمیت شناختن آثار نوآورانه (مفهومی و ساخته شده) توسط معماران منظر، این فرصت را ایجاد می‌کند که تمامی کشورها در صحنه جهانی توسط حرفه خود شناخته شوند.

WLA توسط دامیان هولمز در سال 2007 تاسیس شد تا کار معماران منظر را به اطلاع عموم برساند و به معماران منظر و دانشجویان این امکان را می‌دهد که کار خود را اعم از جهان بینی و طراحی، تبلیغ کنند.