ایده اصلی، ایجاد یک فضای باز برای  شهروندان، جهت مشارکت در فعالیت‌ها و تعامل اجتماعی  است. شرایط از پیش موجود میدان با منظر پویای شهر اروپایی قرن بیست و یکم سازگاری نداشت همچنین دسترسی راه‌آهن به شهر، این امکان را می داد که خود را به عنوان یک مرکز قوی با فرصت های تجاری و استانداردهای زندگی باکیفیت، برای همه ساکنان قرار بدهد. طبق تحقیقات دو سوم مخاطبان یا فقط از کنار میدان عبور می‌کنند یا کمتر از 30 دقیقه در آنجا توقف می‌کنند؛ در هر صورت، بازدیدکنندگان به جای گذراندن وقت خود در بخش مرکزی، ترجیح می‌دادند به رستوران‌ها و کافه‌های اطراف میدان بروند؛  به همین سبب مسابقه‌ای برای بازطراحی این سایت برگزار شد. پیش از این، محیط تابع کاربری تجاری بود و مرکز آن به سه قسمت فضای رویداد، منطقه مرکزی-پارک شهری و بخش نمایشی که اکنون برای رویدادهای شهرداری اختصاص داده شده است، تقسیم می‌شد. معماران تصمیم گرفتند که بخش مرکزی را به جزایر کوچک‌تر تقسیم کنند و هر یک از آنها را با عملکردهای خاصی بازطراحی کنند.