جریان ماگما یک فضای عمومی شهری را به  کانون سرگرمی تبدیل کرده است. این پروژه در یک منطقه‌ی تجاری _ مسکونی تازه ساخت ، در شهر بندری نینگبو چین ساخته شده است. ویژگی این طرح ، وجود پله‌های بزرگ به طبقه‌ی دوم عابرپیاده علاوه بر ایجاد دسترسی به سطح بالاتر ، کیفیت بصری بهتری را تامین می‌کنند؛ هم‌چنین به منظور استراحت و ایجاد تعامل بین مردم ، چند آمفی تئاتر طراحی شد. ایده‌ی سرسره‌ی این طرح از جریان گدازه‌های فوران آتشفشان بر روی تپه است که با قرار دادن چند سایه‌انداز  قرمز، فرایند ایده‌ را تقویت کرد.مشخصه‌ی این طرح استفاده از رنگ‌های قرمز ، زرد و نارنجی در منظر شهری می‌باشد.