منظر مدیا نخستین رسانه تخصصی حوزه معماری منظر در ایران است که از یلدای 1401 آغاز به فعالیت نمود. رویای برخورداری ایران و فارسی زبانان از رسانه‌ای که بصورت تخصصی به موضوع معماری منظر  و مواهب آن بپردازد به سالها قبل برمی گردد؛ زمانی که بنیانگزاران منظر مدیا می‌کوشیدند از طرق دانشگاهی چنین جنبشی را به راه بیاندازند. با توسعه رسانه‌ها در ایران ، آن رویا به سمت امر خبری و اطلاع رسانی چرخید و هم اکنون مهندس سبا مصطفی(فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری منظر)بعنوان سردبیر این رسانه مشغول به فعالیت و توسعه آن هستند.