دیوارهای سبز، زنده کننده‌ی مناظر شهری هستند و مردم را با طبیعت مرتبط می‌کنند. همچنین استفاده از آن به هوای پاک‌تر در فضاهای عمومی از طریق جذب گازهایی مانند دی اکسید کربن کمک می‌کند که به نوبه خود می تواند به کاهش آلودگی و بهبود سلامت مردم منجر شود. اولین دیوار سبز بریتانیا در یک بزرگراه به شکل سازه‌ی مستقل توسط Millbrook Roundabout در یکی از شلوغ ترین میدان های شهر نصب شد؛ در حالی که به کاهش آلودگی هوا در شهر کمک می کند، سبب کاهش تاثیر بصری پل هوایی بتنی شده است.