اکثر باغ‌ها در طبقه همکف رو به خیابان ها هستند، اما این سایت روی پشت بام یک آپارتمان 6 طبقه در یک روستای شهری است.

سه مشکل عمده در این پروژه وجود داشت:

اول:

شبکه‌ی ترافیک شهری جدا شده که برای ایجاد یک فضای آرامش‌بخش خوب است، اما انزوا از زمین ایجاد فضای اجتماعی را دشوار می کند.

دوم:

بودجه اولیه پروژه فقط برای ساخت باغ کوچکی به مساحت کمتر از 150 متر مربع کافی است که برای هدف اجتماعی بسیار کوچک است.

سوم:

شنژن در طول روز به یک سایبان آفتابگیر نیاز دارد  تا مردم بتوانند راحت فعالیت‌های خود را ادامه دهند؛ اما گرفتن مجوز ساخت سایبان از اداره مدیریت شهریدشوار است.

با این مشکلات و همچنین فکر کردن به این موضوع که چگونه پشت بام را به یک مکان اجتماعی جدید تبدیل کنیم تا مردم دوست داشته باشند و در آن جمع شوند،بسیار دشوار است.