معماران: اشرفی و زاد

حوزه : 2450 متر مربع

سال: 2020

انگیزه طراحی پارک درخت ابریشم قبل از وجود پروژه، با یک استودیوی تحقیقی در مرکز نوآوری شهری تهران آغاز شد. پژوهشی که توسط رها اشرفی در TUIC انجام شد و بر فراهم کردن محیط‌های شهری امن و راحت برای افراد ناشنوا و کم شنوا متمرکز بود که در نهایت منجر به تهیه کتابچه راهنمای با عنوان 101 نکته برای طراحی شهر دوستدار ناشنوایان شد . ماه‌ها بعد، زمانی که اشرفی و زاد برای طراحی یک پارک شهری کوچک در مجاورت فدراسیون ورزش ناشنوایان و کم‌شنوایان تهران مأموریت یافتند، این تمرین فرصتی را برای آگاهی بخشی به تهران ایجاد کرد. استراتژی های اصلی طراحی شامل فضاهای نشستن دایره ای با شعاع از 2.80 متر تا 5.50 متر بود که یک فاصله ایده آل برای تسهیل گفتگوی بصری ناشنوایان را ایجاد می‌کرد. صندلی با فرم دایره تعامل دوستانه و بین غریبه ها را تشویق می کند زیرا این طراحی به عنوان یک فضای تجمع برای همه کاربران عمل می کند. برای تقویت بیشتر ایمنی و راحتی، صندلی دایره شکل جدای از این ورودی ها دارای ورودی هایی رو به گذرگاه است، هر فضای نشستن از هر طرف با پوشش گیاهی و سبز احاطه شده است تا از نزدیک شدن ناگهانی یا تصادفی از زاویه ای که برای افراد HOH قابل مشاهده نیست، جلوگیری شود. چترهای سبک با انحنای دوگانه با ساقه های زاویه دار طراحی شده اند تا انسدادهای بینایی را به حداقل برسانند. علاوه بر این، چترهای آفتابی با ارتفاعی طراحی شده اند که نور و سایه را متعادل می کند. پارک درخت ابریشم طوری طراحی شده است که تمام سنین و طیف وسیعی از توانایی های بدنی را در بر می گیرد. همه فضاها با یک سطح صاف به هم متصل می شوند تا به هر کسی که مشکل راه رفتن یا استفاده از ویلچر دارد، اجازه می‌دهد تا به راحتی به فضای عمومی دسترسی پیدا کند. دو منطقه مسطح برای ورزش‌های معمولی مانند والیبال و فوتبال قرار داده شده است و کودکان می‌توانند اسکیت بزنند و دوچرخه‌سواری کنند. پارک درخت ابریشم اولین منطقه عمومی در تهران است که مطابق با دستورالعمل های فضایی برای افراد ناشنوا و HOH طراحی شده است. پارک، بخشی از یک ابتکار بزرگتر از طرف شهرداری برای ایجاد فضاهای عمومی بیشتر است که شامل تمام توانایی های فیزیکی باشد . این طرح حول محور این بود که چگونه پاسخگویی به نیازهای خاص می‌تواند طراحی را غنی‌تر کند و چگونه طراحی محیط‌های طبیعی و ساخته شده می‌تواند تعامل و همدلی را بین افراد از هر طبقه‌ای تقویت کند.