موقعیت: اسپانیا

مساحت:3820 متر مربع

سال ساخت: 2015

معماران: SCOB

میدان Urdanibia یک منطقه عمومی در قلب شهر قدیمی ایرون است که رویدادهای عمومی اصلی شهر مانند بازار هفتگی، جشن‌ها، نمایشگاه‌های صنایع دستی، کنسرت ها و غیره در آن برگزار می شود. قبل از اینکه این منطقه بازسازی شود، فضایی که برای این فعالیت ها در نظر گرفته شده بود به داخل بلوار اول محدود می شد. بقیه فضای عمومی را جاده ها، پارکینگ ها و محوطه های فنس کشی شده اشغال کرده بودند. این پروژه، فضای خالی مرکزی بزرگ را بازیابی می کند، در حالی که پیوندهای نزدیکی با عناصر شهری موجود و تاریخچه آنها با تأکید بر ابعاد بزرگ منطقه، که در گذشته بسیار پراکنده بودند، برقرار می کند. همچنین یک فرصت بزرگ برای توسعه اقتصادی و اجتماعی محله و خود شهر است. میدان تبدیل به یک نقطه اتصال مرکزی برای عابران پیاده، پوشش گیاهی و سایر سازه‌های شهری می‌شود که قبلاً منزوی شده‌اند، و جریان‌های ارتباطی سیال بیشتری را هم عابران پیاده و هم زیست‌محیطی تشویق می‌کند. معیارهای کلی برای پیشنهاد پوشش گیاهی به جای یک واحد مجزا، بر پروژه به عنوان یک کل تأکید دارد، بنابراین به فرآیندهای اکولوژیکی و زیست محیطی و پویایی فصلی آن کمک می کند. پوشش گیاهی درختی از یک سر میدان به انتهای دیگر کشیده می شود و مناطق استراحت جدید و جابجایی‌های جایگزین را به دور از ترافیک ایجاد می کند.کناره‌ی درختچه‌های واقع در فضای باز میدان به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که چشم‌انداز داخلی با پس‌زمینه فضای کشاورزی مجاور، متشکل از جنگل‌های بزرگ و همچنین جنگل‌های انبوه، مرتبط می‌شود.