کافی‌شاپ‌ها میزبان موقعیت‌هایی هستند که فراتر از لذت بردن از یک فنجان قهوه است. مکانی آرام و دلنشین که علاوه بر هر چیز دیگری یک نوشیدنی گرم خوب را ارائه می دهد.

از این نظر، یک پروژه منظر که فضای سبز را در این محیط‌ها ادغام می‌کند، می‌تواند با کاهش دما و ایجاد مانعی در برابر آلودگی‌های جوی، صوتی و بصری، راحتی مشتریان را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. علاوه بر این، پس از محدودیت های اعمال شده توسط همه گیری کووید-19، فضاهای باز با تهویه طبیعی و باغ ها در اولویت بسیاری از پروژه ها از جمله کافی شاپ ها قرار گرفت.