گروه سبزفام در سال 1394 با هدف اولیه سبز کردن محیط داخلی و خارجی خانه‌ها به صورت تخصصی شروع به فعالیت کرد. فعالیت و خدمات سبزفام در طراحی و احرای انواع بام سبز ، دیوار سبز ، محوطه و طراحی داخلی است.