زوله به عنوان شهری با دوچرخه های فراوان شناخته می شود بنابراین دسترسی دوچرخه سواران از اولویت بالایی برخوردار است. در سال 2018، شهر تصمیم گرفت ایستگاه قطار را دوباره طراحی کند تا مسافران بتوانند با دوچرخه به ایستگاه بروند. از ابتدای فرآیند طراحی پارکینگ زیرزمینی دوچرخه، هدف، پیاده سازی عناصر طبیعی در محوطه های ورودی میدان ایستگاه بود. ما به این نتیجه رسیدیم که منطقی ترین راه برای ایجاد حس طبیعی، گسترش فضای سبز از میدان ایستگاه تا گاراژ زیرزمینی پارکینگ است. این منجر به یک ورودی منحصر به فرد شد که در طراحی کل میدان ادغام شده است. ورودی بزرگ و سبز اجازه می دهد تا نور روز زیاد به سطح زیرزمین برسد و احساس باز بودن و امنیت را برای دوچرخه سواران ایجاد کند. در ورودی دوم، دیوار آب در امتداد پله ها ایجاد شد که نشان‌دهنده چگونگی جمع آوری آب باران و ذخیره آن می‌شود. آبی که به پایین دیوار می ریزد در یک سیستم آبی مدور جمع آوری و ذخیره می شود که می تواند برای آبیاری باغ شیبدار در دوره های خشک استفاده شود.

سال: 2022

معماران: PosadMaxwan

موقعیت: هلند