سطح سنگ ناهموار دارای الگوی موجی بزرگ با موج های بی شمار است. یک دیوار سخت با مقطع سنگ شش ضلعی در لایه ها دیده می شود ” . در تویوکاسیتی که در ضلع غربی استان هیوگو قرار دارد، یک پارک طبیعی است که در آن بازدیدکنندگان می‌توانند ویژگی‌های زمین‌شناسی را ببینند که تقریباً ۱.۶ میلیون سال پیش با سرد شدن و جامد شدن ماگما ایجاد شدند. این پروژه یک طرح توسعه مجدد برای این پارک بود که برای سالیان متمادی یک نقطه دیدنی بوده است. موضوعی که در طول فرآیند برنامه ریزی مورد بحث قرار گرفت این بود که چگونه می توان بازدیدکنندگان را قادر ساخت تا قدرت اتصالات ستونی را که به عنوان “مجسمه های طبیعت” نیز شناخته می شوند، تجربه کنند. موضوع دیگر تعادل بین میزان حفظ عناصر موجود در پارک و افزودن عناصر جدید بود.