هدف کارفرما افزودن مجموعه‌ای از امکانات عمومی با کیفیت بالا برای ارتقای تجربه بازدیدکنندگان در حوزه عمومی بود.  ساحل به فعالیت‌های چشم‌گیر و کاربردی، از جمله ورزش، مناطق تفریحی، بازی و سرگرمی، امکانات ساحلی و همچنین خرده فروشی تجهیز شد. در مجموع، یک پروژه‌ی فعال سازی فضای عمومی است که هدف آن ایجاد یک مرکز زندگی در فضای باز مطابق با مد روز و نقطه‌ی تجمع برای جامعه محلی و همچنین برای بازدیدکنندگان بود.

این پیشنهاد مفهومی در نظر دارد معماری جسورانه ای از احساس منحصر به فرد نسیم دریا را در هنگام رسیدن به یک مقصد توریستی در تعطیلات، نوازش دهد. لحظه ای به یاد ماندنی که به معماری تبدیل شد. مکانی برای ارتباط مجدد با طبیعت، احساس انسان بودن. مکانی برای کاهش سرعت و نفس کشیدن، برای ارتباط با دیگران. مکانی برای پیاده روی، راه رفتن در آسمان، و لذت بردن از آب و هوای خوب امارات متحده عربی که امکانات سبک زندگی در فضای باز را بهبود می بخشد.

بیان انتزاعی باد با یک مسیر چرخشی عابر پیاده نشان داده می شود که به منظور ایجاد یک آب و هوای کوچک در زیر آن، میزبان یک پارک سایه دار و در نتیجه در یک راهروی ساحلی است که مناظر عالی را هم از ساحل و هم از شهر تسهیل می کند، نشان می دهد. یک اتصال عابر پیاده به سکونتگاه شهری در سراسر جاده که در حال حاضر آن را از ساحل جدا می کند.

این پروژه توسط گروه معماری 100 معمار در ایالت متحده عربستان طراحی شده است.

https://youtu.be/8IUv7gU07TE