“این در واقع دیگر معماری نیست، این پارکی است که در معماری اتفاق می افتد.” و به همین ترتیب رفتار می کند – فضای مرکزی وجود ندارد و باز است؛ می توانید با چند نفر روی نیمکت بنشینید و احساس راحتی کنید. همچنین می‌تواند متراکم شود. این پارک که در ابتدا به عنوان تنها شهربازی در GDR در شمال Plänterwald افتتاح شد، پس از تغییر سیاسی دگرگون شد و پس از ورشکستگی اپراتور، برای دهه‌ها در حالت باقی ماند. به عنوان بخشی از یک پروژه تحقیقاتی هنری، طراح مأمور شد تا پتانسیل رستوران فست فود و مکان تفریحی سابق Spreepark، Mero-Halle را بررسی کند. «ساعت آبی» به غروب یا طلوع  اشاره دارد، زمانی که درک محیط اطراف به دلیل وضعیت نور طبیعی تغییر می کند. در همین حال، پرده‌ها ، که بخش های جداگانه ای را در داخل سالن تشکیل می دهند، مانند یک فضای داخلی، مرز بین داخل و خارج را مضمون می کند. شفت ها و سوراخ های موجود در دال کف موجود، گیاهان را در خود جای می دهد و ترکیبی بین ساختار مصنوع و طبیعی ایجاد می کند. این طرح‌ها یک چارچوب فضایی ایجاد می‌کند که امکان استفاده از برنامه‌های مختلف را فراهم می‌کند و درگیر تعامل فضا می‌شود. “ساعت آبی” فضای بالقوه ای است که به عنوان میزبان عمل می کند و قالب های جدیدی از برخوردها را امکان پذیر می کند.

موقعیت:آلمان

سال ساخت: 2022